Professionele cultuur in onderwijs

In deze bijeenkomsten staan de verschillende culturen waarbinnen een organisatie kan draaien centraal en wordt er toegewerkt naar het vormgeven en werken aan een professionele cultuur.
Binnen deze cultuur staat de professional centraal en wordt de ongelijkheid erkend.

Binnen een professionele cultuur gaan we ervan uit dat ieder lid van deze cultuur zijn of haar eigen kwaliteiten meebrengt en dat dit een gedeeld goed is.
Dit betekent dat we tijdens de twee dagen veel aandacht besteden aan het leren kennen van elkaar, de kwaliteiten van ieder teamlid worden in beeld gebracht en gepresenteerd aan elkaar, we komen tot het opstellen van gedragsregels voor de leden van het team in de organisatie en er wordt een concreet plan van aanpak samengesteld wat door alle teamleden wordt omarmd.
Dit plan van aanpak leidt ertoe dat mensen in de cultuur ingezet worden op plekken waar ze tot ontwikkeling kunnen komen en wat voldoende uitdaging biedt.


Voor meer informatie:
winters@bo3.nl