Portfolio

-------------------------------------------------------------------------------------

Portfolio Onderwijs

Voorzitter College van Bestuur a.i. bij de Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Overbruggingsmanagement, organisatie analyse en analyse managementstructuur.

Voorzitter College van Bestuur a.i. bij de Stichting Biezonderwijs Tilburg.
3 x SBO, Cluster 3, 2 x Cluster 4, Praktijkonderwijs en Expertisecentrum.( 450 fte ).
Overbruggingsmanagement, organisatieanalyse, coachend leiderschap.

Bestuurder Praktijkonderwijs Hardenberg en lid algemeen bestuur SWV 23-07.

Directeur a.i. OBS De Tandem te Zuidhorn.
Verandermanagement en organisatieanalyse.

Locatiedirecteur ad interim Intermetzo Onderwijs in Eefde.
VSO Cluster 4.
Crisismanagement en organisatieanalyse.

Voorzitter College van Bestuur a.i. bij de Onderwijsgroep Punt Speciaal te Nijmegen.
Cluster 3 onderwijs. 6 scholen en een dienst Ambulante Begeleiding.
( 400 fte ).
Overbruggingsmanagement, organisatie analyse en analyse managementstructuur.

Interim directeur bij Christelijke Onderwijsgroep Drenthe ( PO ).
Verandermanagement en organisatieanalyse.

Interim directeur bij de Kristallis Scholengroep te Nijmegen ( VSO ).
Overbruggingsmanagement en organisatieanalyse.

Portfolio Passend Onderwijs

Directeur a.i. bij het SWV Passend Onderwijs VO 22.01.
Eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke inrichting en uitvoering van Passend Onderwijs en  bestuursadviseur.

Projectleider Passend Onderwijs Groningen en Overijssel.
Als projectleider samen met de projectgroep verantwoordelijk voor vorm, inhoud van Passend Onderwijs in de regio Ommen/ Hardenberg/ Coevorden tot en met de aanvraag veldinitiatief.

Coördinator Samenwerkingsverband Noord en Midden Drenthe.
Leiding geven aan de VMBO operatie.

Portfolio Openbaar Bestuur

BESTUURSACADEMIE
Trainingen methodisch handelen voor leerplichtambtenaren.
Training bemiddelen voor leerplicht en RMC coordinatoren.
Training gesprekstechnieken en (re)motiveren van jongeren.

GEMEENTE HEERLEN
Trainingen professionele communicatie en professioneel handelen.

GEMEENTE ROERMOND
Bemiddelen voor Leerplicht ambtenaren.

GEMEENTE EINDHOVEN
Gesprekstechnieken en (re)motiveren van jongeren.

Portfolio profit sector en bedrijfsleven

Organisatie analyse en besturingsfilosofie Timpaangroep.
Kindcentra, Welzijn, Onderwijsadvies en Consultancy

Traject Investors in People ( IiP )bij de Jeugd Justitiële Inrichting De Doggershoek in Den Helder.
Organisatie analyse en begeleiding bij erkenning en certificering effectieve bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.

SUPER DE BOER , SAPPEMEER
Coaching/begeleiding afdelingschefs
Training 'professionele medewerker'
Ontwikkeling taak- en functieprofielen

SUPER DE BOER Nederland
Organisatieanalyse
Ontwikkeltraject SUPERSERVICE in 15 vestigingen in heel Nederland.
Coaching bedrijfsleider
KUIL trainingen i.s.m. Lolkema&Massop (Breda)

VANDERLANDE INDUSTRIES
Projectbegeleiding 'High Potentials' : competentieontwikkeling 'Ardennentraject'.

PLASTIC OMNIUM 
Structogram training hoger- en middenkader.