Loopbaanoriëntering

Loopbaanoriëntatie is bedoeld voor mensen die – noodgedwongen of spontaan – hun toekomst zelf willen vormgeven.

Het is daarnaast bedoeld voor organisaties die hun belangen op die van hun medewerkers willen afstemmen.

Welke loopbaan past bij jou?

Jij bent zelf degene die hierop een antwoord moet vinden. Om de baan te vinden die bij jou past, doe je er goed aan uit te zoeken wat je wilt en kunt.

BO3 kan door middel van “ loopbaanankers “ jou op een systematische manier helpen  ontdekken over welke kwaliteiten je beschikt en wat je ermee wilt en kunt. Door hulpmiddelen als een loopbaanoriëntatielijst en een interview kom je erachter wat jouw loopbaananker, een combinatie van jouw talenten, drijfveren en waarden, nu eigenlijk is.

Kennis van jouw anker is nodig bij het zoeken en vinden van de baan die bij jou past.

BO3 heeft een werkwijze ontwikkeld waarin stap voor stap in eenvoudige en verhelderende oefeningen jouw persoonlijke interesses en vaardigheden vertaald worden naar de behoeften van de arbeidsmarkt. De oefeningen zetten je aan het denken over wat je nu werkelijk wilt, en dat houdt niet op bij het benoemen van een ( andere ) functie. Het gaat ook over het soort organisaties, de sfeer en al die andere zaken die het werk maken tot wat het is.

Loopbaanoriëntatie is dus in eerste instantie een zelftoets.

Onder begeleiding van BO3 bepaal je in hoge mate zelf wat jouw talenten, drijfveren en waarden zijn en hoe die zich verhouden met jouw loopbaan.

Loopbaanoriëntatie wordt zo Loopbaanzelfsturing.

Het traject bestaat uit vier onderdelen:

•            Loopbaanoriëntatielijst,

•            Loopbaananker interview,

            Vaardigheidsmeter: Persoonlijke effectiviteit,

            Inspiratieraam.

Loopbaanoriëntatielijst
De vragenlijst stimuleert de medewerker om na te denken over zijn eigen competentieterreinen, drijfveren en waarden. De uitkomsten van deze lijst geeft een eerste, globale, indruk van de loopbaanankers die voor de medewerker van belang zijn. Het invullen van deze lijst is tevens een goede voorbereiding voor het interview.

Loopbaananker interview
Doel van het interview is de medewerker inzicht te geven in welke factoren richting hebben gegeven aan zijn loopbaan en welke patronen, thema’s en gebeurtenissen een rol hebben gespeeld in zijn loopbaan tot nu toe. Het interview is welbewust van historische aard om de keuzes vanuit het verleden te reconstrueren, zodat patronen in die keuzes duidelijk worden. Inzicht in deze patronen kunnen de medewerker ondersteunen in eventueel nieuw te maken keuzes.

Vaardigheidsmeter: Persoonlijke effectiviteit
Organisaties veranderen steeds sneller en daarom is het essentieel dat medewerkers zich hieraan kunnen aanpassen en over de juiste vaardigheden beschikken om flexibel en alert in te spelen op nieuwe uitdagingen. Zij zullen dus moeten beschikken over een aantal vaardigheden om succesvol te kunnen zijn in hun werk.

Deze vaardigheidsmeter is een instrument om te bepalen hoe goed de medewerker in die vaardigheden is, en welke voor verbetering vatbaar zijn. Een bijzonder kenmerk van deze vaardigheidsmeter is, dat de medewerker ook feedback van anderen krijgt over hoe zij hem beoordelen.
Met behulp van deze vaardigheden krijgt de medewerker een realistisch beeld hoe effectief hij functioneert in de huidige organisatie, en waar verbetering mogelijk is.

Inspiratieraam
Doel van het inspiratieraam is de bewustwording van de samenhang tussen activiteiten die de medewerker leuk vindt om te doen, inspiratiebronnen, voorwaarden voor motivatie en belemmeringen.