Executive coaching

Executive coaching is bezig aan een opmars. Steeds vaker schakelen topmanagers, CEO’s en directieteams executive coaches in om scherp te blijven, inspiratie op te doen, stil te staan bij de huidige situatie en stappen te maken voor de toekomst.

 

Een executive coach onderscheidt zich door in de coaching zowel op de persoon als op de complexe context en het krachtenveld van de executive aan te sluiten. Onder executives vallen directieleden, bestuurders, DGA’s en topmanagers, toezichthouders en commissarissen.

Vaak wordt executive coaching verward met business coaching. Deze twee begrippen hebben niet dezelfde betekenis. Daar waar executive coaching zich richt op de effectieve beslissingen en keuzes die gemaakt worden door het management, is business coaching gericht op het realiseren van doelstellingen door middel van strategische planning. Beide zijn van cruciaal belang om je onderneming te laten groeien en je organisatie te ontwikkelen.

Executive coaching is gericht op het versterken van persoonlijk en professioneel leiderschap. De executive coach kan het definiëren, verduidelijken en realiseren van doelen begeleiden en ondersteunen. De coach doet dit door bewustwording, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Het coachen van leiders gebeurt door BO3 op vier dimensies. Die van de persoonde rol die hij of zij vervult, de context en het systeem of de organisatie. De essentie van coaching is dat het gericht is op het leerproces van de ander in relatie tot diens werkcontext. De positie van en thema’s waarmee een executive te maken heeft zijn anders dan die van leidinggevenden in andere lagen van de organisatie.

Een goede executive coach kan je ondersteunen in het wendbaar en toekomstbestendig maken van je organisatie. In het initiëren van vernieuwingen, in het invloed uitoefenen in samenspel met diverse stakeholders en het bereiken van meer impact. Daarnaast is er in een executive coaching traject ook aandacht voor persoonlijke issues.