Outplacement

 

De vraag naar een Outplacement traject kan vele oorzaken hebben; onderlinge overeenstemming tussen werkgever en medewerker, ontslag en reorganisatie.
De overeenkomst tussen deze aanleidingen is altijd dat de persoon in kwestie een hele verandering moet doorstaan. Daarbij spelen verwerking en acceptatie een rol. Het leidt echter ook vaak tot positieve nieuwe keuzes. De verandering kan iemand ook inspireren om te gaan voor wat hij of zij echt wil. Het Outplacement traject bij BO3 is maatwerk omdat geen twee personen en hun situaties gelijk zijn.

Een Outplacement traject varieert van een doorlooplooptijd van 6 maanden tot een jaar. In 6 maanden vinden sommige personen al een nieuwe baan. Anderen hebben die tijd nodig om een goede en bewuste (nieuwe) richting te vinden en hebben daarna nog een aantal maanden nodig voor solliciteren en het vinden van hun baan.

Resultaat:

  • De medewerker heeft een duidelijk beeld van de organisatorische, professionele en/of persoonlijke factoren die een rol hebben gespeeld in de ontstane situatie. Hij heeft een duidelijk inzicht in zingevings- en/of vitaliteitblokkades. 
  • De medewerker heeft een duidelijk beeld over welke kwaliteiten hij of zij beschikt en wat hij of zij ermee wil en kan. Dit beeld houdt niet op bij het benoemen van een ( andere ) functie. Het gaat ook over sectoren, cultuur, de sfeer en al die andere zaken die het werk maken tot wat het is. 
  • De organisatie heeft een duidelijk beeld van de kwaliteit van de medewerker en kan de medewerker intern dan wel extern ondersteunen in zijn of haar loopbaanontwikkeling.