Directie

 

Jan Winters
71151597664320Jannieuw.jpg
Na mijn opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Groningen ben ik als gymleerkracht gaan werken op een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen en een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Na 10 jaar lesgeven ben ik op van der Reeschool     ( ZMOK ) afdelingscoordinator en lid van het managementteam geworden. Geweldige jaren met een prachtig team. Omdat mijn interesse uitgaat naar het coachen en managen van onderwijsgevenden en onderwijsorganisaties ben ik een opleiding onderwijskundig leiderschap gaan volgen.
Na deze opleiding ben ik als docent management werkzaam geweest bij verschillende opleidingsinstituten voor het onderwijs. Dit veelal in combinatie met directie werkzaamheden.

Onder het motto: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden, heb ik de Masteropleiding Educational Management aan de Universiteit van Amsterdam succesvol afgerond. Mijn afstudeerthesis ging over de rol van de inspirerende schoolleider in een bezielde onderwijsorganisatie.

In het kader van "een leven lang leren" heb ik in 2018 de academische leergang "Excelleren in Onderwijsbestuur" bij de AOG School of Management afgerond.

Ik ben een communicatief vaardige ( school ) leider, mensgericht en besluitvaardig.
Mijn speciale aandacht en interesse heeft het gedrag van de professional(s).
Gedrag als belangrijke schakel tussen planning en uitvoering.
Ik ben een leider die situatief kan schakelen tussen sturen, coachen, begeleiden en loslaten van individuele medewerkers en teams.
Ik vind het heerlijk om in een bestuurlijke omgeving te werken waarbij voor mij samen werken aan samenwerking en verbinden belangrijke aandachtsgebieden zijn.
Een van mijn belangrijkste kerncompetenties is vasthoudendheid.
Voor mij is zowel leiderschap als management van belang: de goede dingen doen en de dingen goed doen.
Humor is voor mij een belangrijke leiderschapstool.

Ik heb mij gespecialiseerd in interim- en veranderingsmanagement.
Mijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

Coaching van directie en management;
Organisatieanalyse;
Loopbaanorientering en Outplacement;
Teamontwikkeling;
Passend Onderwijs.