Directie

 

Jan Winters
21171299061524IMG0262.jpg
Na mijn opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Groningen ben ik als gymleerkracht gaan werken op een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen en een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Na 10 jaar lesgeven ben ik op van der Reeschool ( ZMOK ) afdelingscoordinator en lid van het managementteam geworden. Geweldige jaren met een prachtig team.Omdat mijn interesse uitgaat naar het coachen en managen van onderwijsgevenden en onderwijsorganisaties ben ik een opleiding onderwijskundig leiderschap gaan volgen.Na deze opleiding ben ik als docent management werkzaam geweest bij verschillende opleidingsinstituten voor het onderwijs. Dit veelal in combinatie met directie werkzaamheden.

Onder het motto: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden, heb ik de Masteropleiding Educational Management aan de Universiteit van Amsterdam succesvol afgerond. Mijn afstudeerthesis ging over de rol van de inspirerende schoolleider in een bezielde onderwijsorganisatie.

Ik heb mij gespecialiseerd in interim, veranderings-management en projectmanagement.
Mijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

Passend Onderwijs;
Interim onderwijs;
Loopbaanorientering en Outplacement;
Teamontwikkeling
Coaching van directie en management