Management

 

Ondanks de terechte focus op leiderschap binnen schoolorganisatie, blijven systemen en structuren onmisbaar en erg waardevol binnen de organisatie.
Er valt immers een hoop te managen: kwaliteit, HR, financiën, ICT, kennis, protocollen, procedures, verzoeken en wensen van ouders, de inspectie, het ministerie, de stichting etc. In een gezonde organisatie ondersteunen de structuren en systemen jou bij jouw managementtaken en bieden ze je houvast.

Een manager richt zich meer op het hier en nu, denkt vaker aan de korte termijn. Hij is meer doelgericht en de focus ligt meer op de processen. Een manager probeert in controle te blijven en besluitvorming vindt vaak plaats op basis van ratio.

Binnen organisaties zie je dus dat management steeds minder populair aan het worden is. Er is steeds meer behoefte aan inspirerende leiders. Werknemers willen serieus genomen worden. Organisaties veranderen steeds meer in de huidige arbeidsmarkt en het verminderen van hiërarchie is noodzakelijk om als bedrijf goed te kunnen functioneren.
Overigens betekent dit niet dat managers overbodig worden. Planning, organisatie en controle binnen organisaties blijven noodzakelijk, maar de inrichting van de processen en aansturing moet anders.

Eigenlijk zou de leider/manager één zelfde persoon moeten zijn. Hij/zij bewaakt het proces in het heden en heeft aandacht voor de toekomst en visie van de organisatie. Maar het allerbelangrijkste is de aandacht voor de werknemers. Hij/zij is empathisch, luistert naar zijn werknemers en hoort tussen de regels door ook de aspecten die niet gezegd worden. Ook zorgt hij voor een veilige werkomgeving en creëert vertrouwen  Hij/zij zorgt ook dat werknemers voldoende ruimte en tijd om zichzelf te ontwikkelen, zowel binnen als buiten werktijd.

BO3 kan organisaties helpen om de vaak paradoxale opgaven ( schijnbare tegenstellingen ) in het sturen van organisaties met elkaar in lijn te brengen. Schijnbare tegenstellingen als:
-. Sturen en Loslaten
-. Autonomie en Samenwerken
-. Ziel en Zakelijkheid
-. De weg en Het doel
-. Leiderschap en Management