Leiderschap

Leiderschap is cruciaal. Zeker in het onderwijs, waar het niet alleen maar gaat om zaken en papieren maar om mensen en manieren. Goed leiderschap zorgt voor professionele groei en bloei van mensen op de verschillende niveaus in de school.

Leiderschap begint bij de basis, de plaats waar het primaire proces plaatsvindt. Dat is in het klaslokaal, in de interactie tussen de leraar en de leerling. De interactie op de andere niveaus, die tussen de leidinggevende en de leraar en de bestuurder en de leidinggevende, staan in dienst van het primaire proces: het geven van uitstekend onderwijs. Het is nodig dat mensen zich op alle niveaus afvragen wat de leerlingen beter worden van hun werk, wat hun leiderschap bijdraagt aan goed onderwijs. Dat zorgt voor verbinding tussen de verschillende niveaus en voorkomt het ontstaan van verschillende ‘wereldjes’ in de school.

Leiderschap is een complex en moeilijk af te bakenen thema. Er bestaan veel opvattingen over wat (goed) leiderschap inhoudt en wat effectieve leiders doen. Wat de vele literatuur over dit thema in ieder geval duidelijk maakt is dat hoe we leiders en leiderschap omschrijven in belangrijke mate afhangt van het perspectief dat we kiezen. 

BO3 begeleidt schoolleiders/bestuurders vanuit een aantal perspectieven:

-.            Collectieve ambitie
-.            Inspireren
-.            Communicatie
-.            Resultaat en Feedback
-.            Assertief optreden
-.            Hitteschild zijn
-.            Dienend leiderschap
-.            Flow

De leider houdt zich bezig met mensen en manieren. Doet de goede dingen en zorgt dat alles werkt.