Zicht op wat er leeft

Alle scholen worden periodiek door de inspectie bezocht met betrekking tot bewaking en controle van de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij ligt de focus op de wijze waarop onderwijs en zorg uitgevoerd worden ( de ‘dienst’).
Vaak zegt dit nog niet zo veel over hoe personeel en management van een school samen daaraan werken.

BO3 heeft een analysemodel ontwikkeld wat zich met name richt op de kwaliteit van de ‘dienstverlening’:
Dit model analyseert:
-. De communicatie in het team
-. De professionele samenwerking
-. De wijze waarop er leiding wordt gegeven
-. De teamvolwassenheid

Door middel van interviews en een enquête worden bovenstaande aspecten in kaart gebracht.
Aansluitend worden in het team de resultaten van dit onderzoek door BO3 gepresenteerd en conclusies en aanbevelingen gedaan.

Vaak wordt BO3 gevraagd als er al problemen zijn m.b.t. bovenstaande aspecten.
Effectiever is om dit periodiek en preventief te doen.