Moeilijk lerend in de basisschool

Niet alle kinderen kunnen voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs.
In het kader van passend onderwijs zal steeds vaker het moeilijk lerend kind een plaats krijgen op uw school. Wat is nu precies een moeilijk lerend kind? Hoe denkt het? Hoe stem ik mijn onderwijs af op hun (leer)ontwikkeling?
In deze workshop wordt aandacht  besteed aan deze ‘anders’ denkende kinderen en hoe daarmee om te gaan in de klas. Alleen als de school kan inspelen op  hun eigenheid en hun manier van leren kunnen ze optimaal tot ontwikkeling komen.