Greep op gedrag

In toenemende mate ervaren we het gedrag van leerlingen als lastig, zowel individueel als in een groep. Over greep op het gedrag van  leerlingen,  door greep op ons eigen gedrag te krijgen…

We kijken echter niet alleen naar het gedrag van de leerling, maar ook naar de leefomgeving en hoe die het gedrag van de leerling beïnvloedt. Een korte toelichting op de methodiek ”Integraal werken” laat ons zien hoe we een analyse van die omgeving kunnen maken en hoe we die kunnen beïnvloeden.