Meesterlijk Coachen

Meesterlijk Coachen heeft als doel om de vaardigheden in het coachen van collega’s te ontwikkelen. Dit doen we door het aanbieden van een helder coachings-concept en het trainen van de daarbij behorende vaardigheden, om dit in de dagelijkse praktijk te kunnen toepassen.

“Meesterlijk coachen geeft je de mogelijkheid je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen op een manier die je ontzettend veel extra’s biedt”.(uitspraak cursist)