Loopbaanoriëntering en Outplacement bij BO3

 

Loopbaanoriëntering BO3.

 Loopbaanoriëntatie is bedoeld voor mensen die – noodgedwongen of spontaan – hun toekomst zelf willen vormgeven.

Het is daarnaast bedoeld voor organisaties die hun belangen op die van hun medewerkers willen afstemmen.

Welke loopbaan past bij U?

U bent zelf degene die hierop een antwoord moet vinden. Om de baan te vinden die bij u past, doet u er goed aan uit te zoeken wat u wilt en kunt.

BO3 kan door middel van “ loopbaanankers “ u op een systematische manier helpen  ontdekken over welke kwaliteiten u beschikt en wat u ermee wilt en kunt. Door hulpmiddelen als een loopbaanoriëntatielijst en een interview komt u erachter wat uw loopbaananker, een combinatie van uw talenten, drijfveren en waarden, nu eigenlijk is.

Kennis van uw anker is nodig bij het zoeken en vinden van de baan die bij u past.

BO3 heeft een werkwijze ontwikkeld waarin stap voor stap in eenvoudige en verhelderende oefeningen uw persoonlijke interesses en vaardigheden vertaald worden naar de behoeften van de arbeidsmarkt. De oefeningen zetten u aan het denken over wat u nu werkelijk wilt, en dat houdt niet op bij het benoemen van een ( andere ) functie. Het gaat ook over het soort organisaties, de sfeer en al die andere zaken die het werk maken tot wat het is.

Loopbaanoriëntatie is dus in eerste instantie een zelftoets.

Onder begeleiding van BO3 bepaalt u in hoge mate zelf wat uw talenten, drijfveren en waarden zijn en hoe die zich verhouden met uw loopbaan.

Loopbaanoriëntatie wordt zo Loopbaanzelfsturing.

 

Outplacement BO3.

De vraag naar een Outplacement traject kan vele oorzaken hebben; onderlinge overeenstemming tussen werkgever en medewerker, ontslag, reorganisatie, in individuele gevallen of als groep. De overeenkomst tussen deze aanleidingen is altijd dat de persoon in kwestie een hele verandering moet doorstaan. Daarbij spelen verwerking en acceptatie een rol. Het leidt echter ook vaak tot zeer positieve nieuwe keuzes. De verandering kan iemand ook inspireren om te gaan voor wat hij of zij echt wil. Het Outplacement traject bij BO3 is maatwerk omdat geen twee personen en hun situaties gelijk zijn.

Een Outplacement traject varieert van een doorlooplooptijd van 6 maanden tot onbeperkte begeleiding. In 6 maanden vinden sommige personen al een nieuwe baan. Anderen hebben die tijd nodig om een goede en bewuste (nieuwe) richting te vinden en hebben daarna nog een aantal maanden nodig voor solliciteren en het vinden van hun baan.

Resultaat

 

  • De medewerker heeft een duidelijk beeld van de organisatorische, professionele en/of persoonlijke factoren die een rol hebben gespeeld bij de ziekmelding.Hij heeft een duidelijk inzicht in zingevings- en/of vitaliteitblokkades. 

 

  • De medewerker heeft een duidelijk beeld over welke kwaliteiten hij of zij beschikt en wat hij of zij ermee wil en kan. Dit beeld houdt niet op bij het benoemen van een ( andere ) functie.Het gaat ook over het type school en soort organisaties, de sfeer en al die andere zaken die het werk maken tot wat het is. 
  • De organisatie heeft een duidelijk beeld van de kwaliteit van de medewerker en kan de medewerker intern dan wel extern ondersteunen in zijn of haar loopbaanontwikkeling.

 

Naar complete overzicht