Basiscommunicatie

Communicatie het voeren van oudergesprekken

Voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met ouders.

•    Algemene gespreksvaardigheden
•    Oefenvormen met de algemene gespreksvaardigheden
•    Oudertyperingen
•    Gespreksvaardigheden die nodig zijn voor het voeren van oudergesprekken bij specifieke ouders
•    Het terugkijken op 10 minutengesprekken die gevoerd zijn in de afgelopen periode
•    Het opstellen van kernkwadranten en het leren omgaan met allergieën bij anderen tijdens gesprekken
•    Het omgaan met weerstanden bij anderen en het voeren van slecht nieuws gesprekken
•    Op maat uitgevoerde opdrachten bij de basale gespreksvaardigheden