Referenties

-------------------------------------------------------------------------------------

Outplacementtraject

Nadat ik het gevoel had dat ik niet meer op mijn plek zat in het onderwijs, heb ik in overleg met mijn werkgever,  gekozen voor een outplacementtraject. Op hun aanraden heb ik contact opgenomen met BO3; met hen hadden ze goede ervaringen. Ik ben blanco het intakegesprek in gegaan. Geen idee wat ik moest verwachten. Ik wilde graag een duidelijk beeld van mezelf krijgen en mijn interesses richting een andere baan. Daarnaast was het voor mij wel duidelijk dat het moest klikken met mijn toekomstige coach, anders had ik er nog niets aan. Je stelt je zelf toch wel heel open op.

Het was een prettig intakegesprek, waarbij ik meteen het gevoel had dat ik bij BO3 op mijn plek zat. Met de nodige humor en duidelijkheid werd mij een beeld geschetst van de periode ik in zou gaan, wat ik zou kunnen verwachten en vooral dat het de nodige energie zou gaan kosten. Niet zozeer lichamelijk, maar vooral geestelijk. Ik zou mezelf nogal binnenste-buiten gaan keren. Even dacht ik nog: ‘Waar begin ik aan, wil ik dit?’, maar het goede gevoel dat ik had bij mijn coach, heeft me de doorslag gegeven om dit traject door te zetten.

Dat het niet zomaar even een traject was, werd al snel duidelijk. Het kostte inderdaad de nodige geestelijke energie, dat was niet teveel gezegd. Na elk bezoek, terug in de auto, was er genoeg stof tot na te denken. Eerst werd teruggaan naar de basis: je eigen kijk op dingen en hoe kijk je terug op je leven tot nu toe; wat zit er allemaal in je rugzak?  Veel persoonlijke gesprekken dus waarin doorgevraagd werd en de confrontatie niet geschuwd werd. Gelukkig weer met de nodige duidelijkheid en humor die ik zo nodig had. Verder maakte ik een aantal testen over hoe ik naar me zelf keek en hoe een ander naar mij keek, waarom ik een bepaalde keuze maakte en wat belangrijk voor mij was als aan een andere baan zou beginnen. Waar lagen mijn sterke kanten en waar lagen mijn ‘knelpunten’? 

Uiteindelijk werd mijn eigen ”ik” in beeld gebracht en werd duidelijk dat het onderwijs toch eigenlijk  wel mijn ding was. Maar… binnen het onderwijs zijn zoveel mogelijkheden. Die mogelijkheden heb ik samen met mijn coach onderzocht door in diverse vacatures  te kijken wat me aansprak. Ik heb tips meegekregen rond mijn sollicitatiebrief, cv en sollicitatiegesprek. Steeds maar weer evalueren en het waarom bekijken. Ik heb de mogelijkheid aangegrepen om in verschillende takken van onderwijs mee te kijken om zo een beeld te krijgen wat ik leuk zou vinden.

Erg prettig was het dat mijn coach ook mee ging naar gesprekken tussen mijn werkgever en mezelf. Hoewel dit geen vervelende gesprekken waren, was het toch fijn om ruggespraak te kunnen houden met iemand die op een andere manier kijkt naar de situatie. Ik stond er niet alleen voor!

Ik heb inmiddels een andere, leuke baan in het onderwijs gevonden, waar ik per nieuwe schooljaar mee start. Mijn coach zal me nog een aantal keren coachen, op de werkvloer of in gesprekken. Zo kunnen we de zoektocht naar mezelf en een andere baan op een goede manier afronden. Al met al kijk ik terug op een bijzonder en prettig   traject waar ik met de nodige (zelf)kennis en (zelf)vertrouwen uit ben gekomen!

Marion Mulder

Structogram Training managementteam Plastic Omnium Benelux

Onze ervaring:

De onderlinge verhoudingen binnen het MT waren goed, echter de communicatie ging alles behalve optimaal waardoor er wrijvingen ontstonden. Dit werd soms iets te eenvoudig op het verschil tussen Nederlanders en Belgen geschoven.
Met trainer Jan Winters en Henk Groenhuis van BO3 is het MT van Plastic Omnium extern gegaan. In de ochtendsessie werd gediscussieerd over een professionele organisatie, culturen en wat eenieder hier onder verstond. Ook werd ons gevraagd een eigen familiewapenschild te ontwikkelen met hierin onze persoonlijk belangrijkste eigenschappen en hobby's.

's Middags werd het structogramboekje ingevuld en werden de individuele resultaten besproken. De kleuren rood, blauw en groen bleken allen aanwezig in het team en zo kon eenieder toch wat beter worden geplaatst. Hierna werd besproken wat de kleuren inhielden en of iedereen zichzelf herkende in het resultaat. Dit bleek op 1 persoon na het geval te zijn. Wat daarnaast erg mooi was dat mensen ook een boekje open deden over hun eigen referentiekader, wie ze waren, vroegere gezinssamenstelling en hun opvoeding/vorming. 

 

Het structogram is nu alweer enige weken geleden gemaakt. Het MT kent inmiddels van elkaar de sterke en zwakke punten en het benoemen van de kleuren komt vaak voor. Het kan nu dus voorkomen dat het ene MT lid het ander belt met een opmerking als; "ik heb even jouw rode kant nodig, kun jij dit voor mij erdoor knokken" of "nou, nou, dit is wel een erg groene reactie hoor, zakelijk zie ik dit toch even anders". 

Reactie van de MT leden:
Hierbij willen we jullie bedanken voor het organiseren van het structogram tijdens ons MT van de maand oktober.
Iedereen heeft een gebruiksaanwijzing, wat soms aangevoeld wordt en soms niet.
Dankzij het structogram is de gebruiksaanwijzing van de ander inzichtelijker geworden.
Het is nu veel makkelijker om de gevoeligheden in de communicatie bloot te leggen, of te omzeilen, en ons meer te richten tot de inhoudelijke boodschap.
Erg nuttig!!!

Ik vond de training heel interessant en verrijkend aangezien we elkaar als management team zo veel beter karakterieel hebben leren kennen. We zijn nu een aantal weken verder, en tijdens vergaderingen onderling wordt regelmatig naar de kleuren van elkaar terugverwezen om aan te geven hoe het bedoeld wordt. Dit helpt om interne wrijvingen te voorkomen. Er is door deze training een stuk draagvlak binnen het team waardoor je weet hoe iemand redeneert en hoe hij/zij in zijn/haar normale doen en laten reageert. 

Conclusie: het was heel verrijkend, ondanks het feit dat het achteraf bekeken wel heel herkenbaar is hoe de verschillende mensen in elkaar zitten. Absoluut een aanrader voor een betere samenwerking of wisselwerking. 

Kortom, het MT van Plastic Omnium kijkt terug op een zeer geslaagde dag, waarbij we van elkaar de "gebruiksaanwijzing" even mochten inzien. Dit heeft zeer verhelderend en als een soort "Haarlemmer olie" gewerkt en is ook aan te bevelen aan andere teams die nauwgezet met elkaar moeten samenwerken. Helaas hebben we daarna geen sessie in de kuil gehad, maar dit volgt misschien nog.

Het team van Plastic Omnium heeft er in elk geval zeer veel baat bij gehad en we zijn voornemens ook ons middenkader deze training te laten volgen.


Teamtraining Superservice (super de Boer)

Deze training zou jet het neusje van de zalm kunnen noemen. In een periode van 12 tot 20 weken worden echt alle facetten behandeld die het verschil maken tussen een gewone winkel en een topwinkel. Soms met alle kaderleden van de vestiging, soms met het complete winkelteam. De training richt zich volledig op het werken vanuit de visie van de klant en de toetsing gebeurt dan ook door middel van reële klantmetingen. De training wordt gegeven door trainers van een extern burau dat is gespecialiseerd in klanttevredenheid en klantbenadering.
Uit het boekje: "Opleidingsaanbod Super de Boer"