Portfolio

ONDERWIJS

PROCES BEGELEIDER PASSEND ONDERWIJS
RNPO SWV 201 

KRISTALLIS GROEP
Interim management cluster 4 school te Nijmegen.

DE BOERHAAVESCHOOL EN DE VLINT 
 Invoering 1-zorgroute
 
NOORDERPOORTCOLLEGE

Coachen docenten
Teamontwikkelingstrajecten ( twee afdelingen)
Intervisie als teamontwikkelingstraject

COG DRENTHE

Teamontwikkelingstraject op SBO De Boei
Organisatiediagnose en adviezen bij vijftal scholen
Interim management
Coachen directies en leerkrachten
Procesontwikkeling onderwijsconcept tweesporen onderwijs

MYTYLSCHOOL PRINS JOHAN FRISO HAREN
Studiedag onderwijsconcept
Begeleiding en coaching ( reintegratie)

COACHINGSTRAJECTEN EN ORGANISATIE-ANALYSES

DIRECTEUR AD INTERIM 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO22.01


OPENBAAR BESTUUR

BESTUURSACADEMIE
Trainingen methodisch handelen voor leerplichtambtenaren.
Training bemiddelen voor leerplicht en RMC coordinatoren.
Training gesprekstechnieken en (re)motiveren van jongeren.

GEMEENTE HEERLEN
Trainingen professionele communicatie en professioneel handelen.

GEMEENTE ROERMOND
Bemiddelen voor Leerplicht ambtenaren.

GEMEENTE EINDHOVEN
Gesprekstechnieken en (re)motiveren van jongeren.


PROFIT SECTOR / BEDRIJFSLEVEN

SUPER DE BOER , SAPPEMEER                                                             
Coaching/begeleiding afdelingschefs
Training 'professionele medewerker'
Ontwikkeling taak- en functieprofielen

SUPER DE BOER nederland
Organisatieanalyse
Ontwikkeltraject SUPERSERVICE in 15 vestigingen in heel Nederland.
Coaching bedrijfsleider
KUIL trainingen i.s.m. Lolkema&Massop (Breda)

VANDERLANDE INDUSTRIES
Projectbegeleiding 'High Potentials' : competentieontwikkeling 'Ardennentraject'.

PLASTIC OMNIUM 
Structogramtraining hoger- en middenkader.