Werken aan Wat Werkt

 

55361303894202Scannen001001.jpg

WAWW wordt opgestart met een aantal korte klassenobservaties. 

Introductie aan de leerlingen: “Wij komen alle goede dingen observeren die jullie in de les doen”en “Wij willen graag leren hoe kinderen goed presteren in de les”.


Na afloop van de observatie(s) wordt aan de groep direct feedback gegeven; dit als blijk van eerlijkheid en openhartigheid naar de kinderen; de groep wordt vriendelijk en met respect behandeld. We eindigen met het geven van complimenten en vertalen deze zo mogelijk naar een schaal van 0-10. 


De WAWW methode stimuleert leraren om met het kind/de groep samen te werken in het stellen van doelen, het opperen van ideeën voor oplossingen en het zoeken naar kleine successen om op voort te bouwen. Het creëert een plezierig pedagogisch klimaat. Vraagstellingen/communicatievormen die zowel bruikbaar zijn met individuele kinderen, als met hele lesgroepen.


91001303893928Scannen004001.jpg
Voor meer informatie:70211303894210Scannen0010011.jpg
WAWW.pdf

 

Naar complete overzicht