Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs in. Scholen en samenwerkingsverbanden werken hard om zich hierop voor te bereiden.
Met Passend Onderwijs wordt meer maatwerk voor leerlingen mogelijk. Meer en meer leerlingen krijgen zo een plek die uitgaat van hun mogelijkheden maatr rekening houdt met hun beperkingen.
Dat kan op een reguliere school met extra ondersteuning zijn, maar ook in het speciaal onderwijs.
Ouders hoeven geen ingewikkelde procedures te doorlopen. Scholen krijgen de zorgplicht en werken in samenwerkingsverbanden samen om leerlingen die passende plek te bieden.

Ouders melden hun kind ( evt. met een extra ondersteuningsbehoefte ) aan op de school van hun voorkeur. Bij die keuze kunnen zij gebruik maken van het ondersteuningsprofiel dat elke school vast heeft gesteld. Hierin wordt uitgewerkt welke ondersteuning een school wel of niet kan bieden.
De school waar ouders hun kind hebben aangemeld heeft de zorgplicht.
Dit betekent dat de school altijd eerst onderzoekt of zij de leerling een passend onderwijs aanbod kan bieden. Als dat niet lukt, heeft de school de verantwoordelijkheid om een zo goed mogelijk passende plek op een andere school aan te bieden. Ouders hoeven daardoor niet zelf langs verschillende scholen om een plek voor hun kind te vinden. 

BO3 heeft veel scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs ondersteund in het ontwikkelen en opstellen van schooleigen ondersteuningsprofielen. Dit veelal via een vast format voor alle scholen van dat samenwerkingsverband. 

Omdat Passend Onderwijs de eerste jaren vooral leren in de praktijk is zullen de ondersteuningsprofielen ieder jaar opnieuw beschreven moeten worden.
BO3 kan scholen daarbij weer ondersteunen.

Wanneer u geinteresseerd bent dan kunt u contact opnemen met Jan Winters: 06-55335522 of mailen naar winters@bo3.nl