Ambulante Begeleiding

Ondersteuning voor leerlingen: Goed te regelen!

BO3-Onderwijs en Ondersteuning helpt scholen en ouders bij het hele handelingstraject voor kinderen met een (extra) ondersteuningsvraag. BO3-Onderwijs en Ondersteuning biedt hulp bij het opstellen en uitvoeren ontwikkelingsperspectiefplannen ( OPP ) door gespecialiseerde deskundigen en werkt kind- en handelingsgericht in plaats van probleemgericht. Dit kan zowel op leerling-, leerkracht- als teamniveau.
De nadruk van BO3-Onderwijs en Ondersteuningorg ligt op praktische en snelle hulp en een pragmatische en concrete aanpak. Snel schakelen in plaats van lange rapportages en trage procedures zijn handelsmerk.

Waarom BO3-Onderwijs en Ondersteuning?

Vanaf augustus 2014 hebben scholen, in het kader van Passend Onderwijs, een zorgplicht. Een grotere groep leerlingen moeten op uw school terecht kunnen. Ook lerlingen die al een ondersteuningsvraag  hebben en/of leerlingen waarvan u denkt dat ze extra ondersteuningbehoeven. Ouders moeten er vanuit kunnen gaan dat hun kinderen op uw school de best mogelijke ondersteuning krijgen en zo een optimale leerontwikkeling kunnen doormaken.

Voor scholen (en trouwens ook ouders) is het bovenstaande niet zomaar gerealiseerd. Want de uitvoering van de ondersteuning laat nu vaak maanden op zich wachten. Instanties werken soms traag of langs elkaar heen. Deskundigheid is veelal persoonsgebonden en er is een groot verloop onder die deskundigen.
Scholen hebben regelmatig onvoldoende expertise en tijd om een OPP op te stellen, laat staan uit te voeren. Een veelvoud aan regels, het niet-beschikbaar zijn van hulpverleners; het levert voor scholen onduidelijkheid, onzekerheid en uiteindelijk minder goede ondersteuning voor uw kind op.

BO3-Onderwijs en Ondersteuning biedt hulp bij het opstellen en uitvoeren van het OPP door gespecialiseerde deskundigen én ondersteuning-op-maat gedurende  het hele (ondersteunings)traject.
Dit kan al beginnen bij het beoordelen of een kind een OPP nodig heeft. Indien nodig kunnen wij nader onderzoek verrichten. Snelheid en maatwerk voor het kind staan daarbij voorop. Zodat het kind én de school eerder en beter aan de slag kunnen.