Zicht op wat er leeft

Alle scholen worden periodiek door de inspectie bezocht met betrekking tot bewaking en controle van de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij ligt het focus op de wijze waarop onderwijs en zorg uitgevoerd worden ( de ‘dienst’).

Vaak zegt dit nog niet zo veel over hoe personeel en management van een school samen daaraan werken.
BO3 heeft een traject ontwikkeld dat aansluit bij het periodiek onderzoek van de inspectie, maar zich met name richt op de kwaliteit van de ‘dienstverlening’ : de wijze waarop het team communiceert, er leiding gegeven wordt en hoe het team qua professionaliteit samenwerkt om de gemeenschappelijk doelen te realiseren.Voor meer informatie:
Zichtopwaterleeft.doc.pdf