Management en organisatie

Het ondersteunen van besturen en leidinggevenden bij het behalen van hun resultaten door het mede ontwikkelen van het personeel is de missie van BO3 met betrekking tot management en organisatie. Dat doen we door leiding en teams te adviseren, directie- en teamdagen te organiseren en leerkrachten en directies te coachen. Daarnaast verzorgen we interim management. U mag van onze medewerkers een brede kijk op organisatie, sociaal-maatschappelijke en cultuurontwikkelingen verwachten.

Daarbij hebben we speciale aandacht voor project en verandermanagement. De behoefte of noodzaak van veranderingen wordt vaak ingegeven door sociaal-maatschappelijke en/of cultuur-organisatoriische ontwikkelingen, veranderende concurrentiepositie of technologische mogelijkheden. Het veranderen van de professionele cultuur is dan één van de meest toegepaste, maar ook moeilijkste middelen om strategische en organisatorische veranderingen tot stand te brengen. Moeilijk vanwege de weerbarstigheid van heersende normen en waarden.

BO3 heeft oog voor deze cultuuraspecten en kan u ondersteunen in uw ontwikkelingswensen middels 'tailormade' ontwikkeltrajecten.