Leeftijdsbewustpersoneelsbeleid 2

Seniorenbeleid


Nederland vergrijst en ook in het onderwijs kunnen we daarover meepraten.
De uitstroom van leraren tussen de vijftig en zestig jaar gaat heel hard. Vele senioren stoppen zo vroeg mogelijk omdat ze de druk en de veranderingen niet meer aankunnen en waardering missen. Gezondheidsproblemen, onvoldoende motivatie en onvoldoende competenties ( kennis en vaardigheden ) blijken nauwelijks een rol te spelen bij het vervoegd uittreden.
Uit gesprekken met deze collega’s komt veel frustratie naar boven.
Velen hebben het gevoel als groep vergeten te worden en vaak worden ze als lastig bestempeld.
Veel senioren zien met leden ogen aan dat alle aandacht naar de begeleiding van jonge leerkrachten uitgaat.