Leeftijdsbewustpersoneelsbeleid 1

Startende leerkrachten

Het is een gegeven dat PABO’s weliswaar prima docenten opleiden maar eenmaal in de praktijk van de school aanbeland blijkt dat ze meer voor de kiezen krijgen dan dat ze op een PABO geleerd hebben. Om als leerkracht succesvol te zijn vraagt om andere competenties.